De nieuwe wijngaard

De nieuwe hobby wijngaard is aangelegd op een perceel aan de Groensteeg in Son en Breugel Na een aantal maanden ‘ontginnen’ is het deel van het perceel waar de druiven worden geplant vrijgemaakt van ongewenste begroeiing. Daarna zijn de stroken waar de druiven worden geplant uitgezet en is het gras ingezaaid. Vervolgens is het volledige geleidingssyteem inclusief alle plantpaaltjes geplaatst. Inmiddels zijn ook de nieuwe druivenstokken geplant. De eerste oogst wordt in 2024 verwacht.

Groensteeg, Son en Breugel, 7 Mei 2022
Groensteeg Son en Breugel, 8 Mei 2022
Groensteeg, Son en Breugel, 26 Juni 2022
Groensteeg, Son en Breugel, Juli 2022
Groensteeg, Son en Breugel, Juli 2022
Groensteeg, Son en Breugel, Juli 2022

Wat er aan vooraf ging

Na de overdracht van de grond eind februari 2021 begon de opgave om het overwoekerde perceel te ontginnen. Op 26 februari is een begin gemaakt met het weghalen van de Buxus struiken. De onderstaande foto was de eerste ‘overwinning’. Er kon na het verwijderen van de buxusplanten aan weerszijde van het tegelpad, en het snoeien van de dennenboom (die toch gerooid moest worden) weer onbelemmerd naar achteren worden gelopen!

Groensteeg, Son en Breugel, 26 Februari 2021
Groensteeg, Son en Breugel, 9 Maart 2021
Groensteeg, Son en Breugel, 15 Maart 2021

In maart zijn uiteindelijk alle buxusstruiken gerooid en afgevoerd. Een klein deel is naar Drunen vervoerd als ‘palmtakjes’. Maar het meeste is met 5 volle aanhanger ladingen naar de milieustraat in Eindhoven gebracht.

Groensteeg, Son en Breugel, 20 Maart 2021

Na de buxussen was het de beurt aan de ander stuiken en bomen die in de weg stonden.

Groensteeg, Son en Breugel, 31 Maart 2021

Dat leverde een hoop stammetjes op en een nog grotere hoop takken en twijgen.

Groensteeg, Son en Breugel, 31 Maart 2021

De stammen waren zo weg. Brandhout is populair. De twijgen zijn weer afgevoerd naar de milieustraat. En zo werd het perceel beetje bij beetje leeg geruimd.

Groensteeg, Son en Breugel, 18 April 2021
Groensteeg, Son en Breugel, 21 April 2021

Eind april was het perceel vrij van ‘houtige begroeiing’, maar na het weghalen van bomen en struiken behoorlijk ‘bekraterd’ en nog zwaar overwoekerd met brandnetels.

Groensteeg, Son en Breugel, 24 April 2021
Groensteeg, Son en Breugel, 25 April 2021

Er is eind april weer heel veel rommel afgevoerd.

Groensteeg. Son en Breugel, 25 April 2021

Het wortel-onkruid is volledig verwijderd met behulp van een 9-tands grelinette (Franse woelvork).

Groensteeg, Son en Breugel, 27 April 2021

Dit was een van de zwaarste klussen tot nu toe. De wortels van de brandnetels zijn op een grote hoop gegooid die op een goed moment zo hoog was dat er niet meer overheen gekeken kon worden. Na het klaren van de klus is deze rommel uiteindelijk ook weer afgevoerd naar de milieustraat.

Groensteeg, Son en Breugel, 2 Mei 2021
Groensteeg, Son en Breugel, 7 Juni 2021

Aan de voorzijde van het perceel stonden een aantal hoge dennen die geveld moesten worden voordat de druiven zouden worden geplant. Bij het vellen bestond het risico dat ze anders later op de druivenrijen zouden vallen. Bij het vellen heb ik twee bomen op het belendende perceel laten vallen en 1 op de composthoop op mijn eigen perceel. Het hout werd weer snel afgehaald na een advertentie op Marktplaats.

Groensteeg, Son en Breugel, 17 Juli 2021
Groensteeg. Son en Breugel, 17 Juli 2021
Groensteeg, Son en Breugel, 17 Juli 2021
Groensteeg, Son en Breugel, 23 Juli 2021

15 Augustus is het hele stuk vanaf de composthoop tot de achterzijde van het vrij te maken deel vrij van wortel-onkruid.

Groensteeg, Son en Breugel, 15 Augustus 2021

Groensteeg Son en Breugel, 15 September 2021

Groensteeg Son en Breugel, 15 September 2021

Om de rijen met druiven gelijk verdeeld over de breedte van het perceel op een afstand van 2 meter van elkaar aan te kunnen leggen, moest het tegelpad worden verwijderd.

Groensteeg, Son en Breugel, 26 September 2021
Groensteeg, Son en Breugel, 2 Oktober 2021

In de tweede week van oktober is het tegelpad volledig verwijderd, aangevuld met grond en verder ge√ęgaliseerd. Daarna is en het perceel weer onkruidvrij gemaakt.

Groensteeg, Son en Breugel, 10 Oktober 2021

Op zaterdag 16 oktober zijn de rijen waar de druivenplanten komen te staan ingemeten, uitgezet en gemaskeerd met landbouwplastic.

Groensteeg, Son en Breugel, 16 Oktober 2021

Na het uitzetten van de rijen zijn deze met een bladhark vrijgemaakt van grof materiaal (bladeren en takjes).

Groensteeg, Son en Breugel, 17 Oktober 2021

Op 17 oktober zijn de eerste 6 rijen ingezaaid. Voor het inzaaien is de bovenlaag in de rijen losgeharkt. Het inzaaien is gedaan met een strooiwagentje. Dit werkte perfect! De lijnen op de foto zijn de sporen van de wieltjes van het strooiwagentje.

Groensteeg, Son en Breugel, 17 Oktober 2021

Na het inzaaien is het graszaad voorzichtig oppervlakkig ingeharkt. Op 18 Oktober zijn andere 3 rijen en de kopse kanten ingezaaid.

Groensteeg, Son en Breugel, 17 Oktober 2021
Groensteeg, Son en Breugel, 18 April 2022